Distrikt08 Gruppen AB

Letar du efter en pålitlig helentreprenad? Eller kanske en grupp erfarna och drivna hantverkare? Vårt bygg & entreprenadföretag erbjuder professionella och yrkesskickliga hantverkare till dina projekt. Vi verkställer dina drömprojekt.

Vindkraftsvägen 9, 135 70 Stockholm 

0735170889 

kontakt@distrikt08.se 

Måndag-fredag: 8:00-17:00

Distrikt08 gruppen ab

Vilka är vi?

Vi erbjuder kvalitetstjänster inom byggservice och byggentreprenad, vi hjälper både privatpersoner och företag i mindre och större projekt! Distrikt08 Gruppen AB är ett byggföretag som verkar främst i Tyresö kommun, men vi tar oss an även projekt över hela Sverige. Vår vision är att vi ska ha en bra kontakt med kunden under hela projektet samt att kunden ska känna att de kan lita på oss. 

Distrikt08 gruppen ab

Yunus Ayhan

Distrikt08 Gruppen AB grundades av Yunus Ayhan som i över 20 års tid arbetat inom byggbranschen. 

Diistrikt08 Gruppen AB

Arbetsområden

Vi utför det mesta inom bygg och anläggningsarbeten tex:

 • Gipsarbeten

 • Kontorsanpassning

 • Fönster samt dörrmontage

 • Formsättning

 • Diverse övriga byggjobb/markarbeten

 • Murning/plattsättning

Vi kommer ha dessa yrkesgrupper att hyra ut samt samarbeta med andra mindre företag. Dessutom kommer vi att driva egna entreprenader.

 • Snickare/Timmermän

 • Grovarbetare

 • Markarbetare

 • Arbetsledare

 • Murare/Plattsättare

 • Lastbilsförare

 • Maskinförare med yrkesbevis

Superscript

Pågående projekt


Projekt

Kommer

Snart

distrikt08 gruppen ab

Kvalitetspolicy

Vi är ett företag som till största delen har uthyrning av personal till andra byggföretag. Våra anställda följer de andras och våran kvalitetspolicy. Vi anser att kunna tillgodose de andras kvalitetsarbete och ha välutbildad personal som ska vara väl insatt i våran och även våra kunders miljö och kvalitetspolicy. Om vi har egna projekt uppför vi en kvalitetsplan för varje objekt med gällande krav samt lagar som måste följas. Våra kunder måste kunna lita på att vi har utbildad personal för allt arbete. Samtliga anställda skall ha ID06 synligt på arbetsplatser. Om vi måste hyra in personal från andra entreprenörer måste de vara medvetna om vår kvalitet samt miljöpolicy.

distrikt08 gruppen ab

Arbetsmiljöpolicy

Inom Distrikt08 Gruppen AB bedriver vi bygg och anläggningsarbeten och därmed förenlig verksamhet. Denna verksamhet innebär att de inte finns några arbetsmiljörisker och att vi klarar av de krav på verksamheten som uppställs i lagar och myndigheters föreskrifter. Vi är medvetna om vårt miljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever till föreskrifter och gällande normer. 

Arbetsmiljö i Distrikt08 Gruppen AB ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall, arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur. Vi strävar alltid efter en trivsam miljö så att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. 

Det är även en miljö som innebär en frånvaro av risker, därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen. Samtliga medarbetare ska ges förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare. 

Chefer och arbetsledare har ansvaret för arbets- och yttre miljö frågor som direkt påverkas av de olika beslut som tas. I ansvaret ligger det att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt, närmaste högre chef ska informeras när befogenheterna inte räcker. Även varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då det ankommer på var och en att vara uppmärksam att rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbets- och yttre miljö. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl. 

Vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader i verksamheten ska arbetsfrågor samt miljöfrågor diskutera. Riskerna undersöks och konsekvenserna bedöms i samverkan med det anställda. På så vis ska därefter åtgärder vidtas för att i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbets- och yttre miljö. Vissa arbetsmiljöproblem kan vara av sådan art att teknisk, medicinsk och psykosocial expertis behöva anlitas, i sådana fall ska de nödvändiga åtgärder vidtas i den mån att detta är möjligt.

Samtliga anställda måste alltid bära personlig skyddsutrustning som det arbetsuppgiften kräver. Våra anställda måste säga till om inte vår policy följs så vi kan åtgärda eventuella fel. Vid uthyrning måste alla våra anställda även följa huvudentreprenörens policy.

distrikt08 gruppen ab

KONTAKTPERSONER

Yunus Ayhan

Arbetschef

Dagna Chlebus

Administratör

distrikt08 gruppen ab

Tidigare samarbeten

Vi som är arbetschef och arbetsledare har bland annat arbetat med dessa företag!

 • BEAB (10år)

 • Oljebe (8år)

 • Åke Sundvall (5år)

 • NOCON (1år)

 • NCC (2år)

 • Byggmästargruppen (4år)

 • MT Entreprenad (4år)

 • Odin Entreprenad (1år)

Vi kan ge ut personliga referenser och telefonnummer till ovanstående vid förfrågan. Tiderna är cirkatider vi har jobbat med ovanstående byggbolag. Vi strävar alltid efter ett ärligt och lojalt samarbete med alla vi jobbar med, både kunder och leverantörer.

distrikt08 gruppen ab

Sociala medier!

Följ oss på sociala medier för mer uppdatering!

Distrikt08 gruppen ab

Kontakta oss!

Kontakta oss för en offertförfrågan!
Namn E-post Meddelande Skicka in